Környezetmérnöki tagozat Ipari termék- és formatervező mérnöki tagozat Építőmérnöki tagozat Gépészmérnöki tagozat Informatikus mérnöki tagozat Villamosmérnöki tagozat Építész tagozat Településmérnöki tagozat

Ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a kari Tudományos Diákköri mozgalom 2013. évi TDK hete

A konferencia értékelésével és ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a kari Tudományos Diákköri mozgalom ez évi TDK hete. A TDK hét idén 8 szekcióban zajlott, a legjobb előadók pedig a szekcióüléseken bemutatott teljesítményük alapján egy prezentációs versenyben mérték össze előadói képességeiket.

Szakkollégiumunkból Hoffer Csaba, Vesztergám Anna, Zegnál Marianna Beatrix, Faluvégi Adrienn, Szőke András, Khin Tamás, Rucz Gábor adott elő idén, ezzel Szakkollégiumunk a TDK résztvevők ~20%-át adta.

A konferencia hét zárásaképp a TDK titkárok beszámoltak a szekcióülések eredményeiről, majd a szekciók és a prezentációs verseny díjainak átadása következett.

Vesztergám Anna a környezetmérnöki szekcióban II. helyezett lett, az informatikai szekcióban Rucz Gábor II., Khin Tamás (Buru László Zoltánnal közös munkájával) III. helyezést ért el, Faluvégi Adrienn és Szőke András dícséretben részesült, Zegnál Marianna Beatrix a gépészmérnöki szekcióban II. helyezett lett, Hoffer Csaba szakkollégistánk pedig az építőmérnöki szekcióban dícséretben részesült.

Vesztergám Anna és Rucz Gábor munkáját OTDK-ra, Khin Tamás (Buru László Zoltánnal közös) munkáját prezentációs versenyre, Zegnál Marianna Beatrix TDK munkáját pedig OTDK-ra és prezentációs versenyen való részvételre is javasolták. Utóbbiak prezentációs versenyen bemutatott előadásait külön dícséretben részesítették.

A TDT új elnöke, Dolgosné dr. Kovács Anita megköszönte a TDT leköszönő titkárának, dr. Perényi László Mihálynak az éveken át tartó munkát, végül a PMMIK tudományos dékánhelyettese, Prof. dr. Iványi Péter zárta a 2013. évi TDK hetet, megköszönve az előadó hallgatók, a konzulensek és a TDT munkáját, valamint a Juhász Jenő Szakkollégium több éve tartó TDK mozgalmat elősegítő tevékenységét.

Szakkollégistáink előadásairól készült képeink megtekinthetők a FB-on!

.