Környezetmérnöki tagozat Ipari termék- és formatervező mérnöki tagozat Építőmérnöki tagozat Gépészmérnöki tagozat Informatikus mérnöki tagozat Villamosmérnöki tagozat Építész tagozat Településmérnöki tagozat

Körös Campus Közhasznú Alapítvány pályázata épületgépészeknek

A Körös Campus Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet a PTE PMMIK Épületgépészeti szakirány aktív nappali tagozatos hallgatói részére.

Az Alapítvány célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges fiatal épületgépész hallgatók anyagi és szakmai támogatása, annak érdekében, hogy Magyarországon biztosítva legyen a szakmai előmenetelük, az anyagi lehetőségek, már az egyetemi vagy a főiskolai évektől. Az alapítvány kuratóriuma maximum 5 db, ösztönddíjanként maximum 400.000 forint értékű támogatás odaítéléséről dönthet. A támogatást 10 hónapig egyenlő részletben kapják a pályázók.

A pályázás menete:
A pályázat több fordulóban zajlik:

  • A pályázat benyújtásának feltétele a társintézmények ajánlása (IV. számú melléklet tartalmazza), valamint
  • a pályázati jelentkezés hiánytalan kitöltése http://www.kcalapitvany.hu/pub/Jelentkez%C3%A9si%20lap%202014-2015%20tan...
  • A pályamunka határidőre történő leadása.
  • Az ösztöndíjbizottság a benyújtott pályázatok, és elkészült pályamunkák alapján választja ki a pályázók közül a személyes meghallgatás résztvevőit. A meghallgatást követően az összes adat és információ figyelembevételével dönt a kuratórium a Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj díjazottjai köréről.

Az elkészített pályázat legalább 10 A4 oldal terjedelmű, de nem haladja meg az 50 A4 oldalt.

A pályamunkák ajánlott témái:

1. A túlméretezett berendezések, fogyasztók, csővezetékek és szerelvények hatása a fűtési és hűtési rendszerek viselkedésére.
Az épületgépészeti rendszerekben gyakran találkozunk túlméretezett berendezésekkel (folyadékhűtő, kazán, hőszivattyú, hidraulikai leválasztó tartály, szivattyú), fogyasztókkal (légkezelő, fan-coil, radiátor), csővezetékekkel és szerelvényekkel (szabályozó szelep, beszabályozó szelep.
Milyen pozitív, ill. negatív hatása van a túlméretezésnek:
szabályozás pontosságára,
az energia-fogysztásra,
zajra,
a berendezések élettartamára

2. Egyidejűségi tényező
mi az egyidejűségi tényező?
vannak-e az egyidejűségi tényező használatára vonatkozó szabványok?
milyen egyidejűségi tényezőket használnak a gyakorlatban?
mikor ill. milyen rendszerben lehet egyidejűségi tényezővel számolni?
milyen veszélyei vannak az egyidejűségi tényező használatának?
hogyan lehet használni az egyidejűségi tényezőt az „energia források (kazán, folyadékhűtő,…), csővezetéki rendszer, fogyasztók, szerelvények mértezésekor?

3. Változó térfogatáramú légtechnikai rendszerek légkezelőinek légoldali beszabályozása, üzemeltetése, ellenőrzése különös tekintettel a ma már jellemző több fokozatú szűrők által okozott esetleges munkaponti elvándorlásra

4. Passzív házak komfort vizsgálata.
Hőérzeti értékek elemzése téli és nyári üzemben.

5. Mesterséges szellőzés hatása a felületfűtő-hűtő rendszerekre.
Milyen hatása van a különböző mennyiségű és sebességű frisslevegő befúvásnak a mennyezet fűtő-hűtő panelek összteljesítményére (sugárzás + konvekció)
A különböző frisslevegő befúvások (elárasztás, résbefúvás, örvény befúvók) hatása a mennyezeti hűtő-fűtő panelek teljesítményére

6. Organikus PCM anyagok felhasználása felület hűtés-fűtési rendszerek esetén gazdasági műszaki előnyök vázlatos bemutatása.

7. Épületek és épületcsoportok teljesítmény igény (energia)menedzsmentjének előnyei, nehézségei és perspektívája a energiatakarékosság felé vezető úton

8. Archimédeszi csigaszivattyú alkalmazásának előnyei. Felhasználási lehetőségek vizsgálata: öntözőcsatornákban, belvízszivattyúzásban és halgazdaságokban. Összehasonlítás a napjainkban elterjedt egyéb szivattyú típusokkal. (energetikai, hatásfok, teljesítmény, megbízhatóság, ökológiai hatás, stb..)

9. Humán és állati melléktermékek hasznosítása családi házak ill. egyéb épületek egyedi fűtéséhez, vagyis egy olyan rendszer kidolgozása, amely nem egy központi szennyvíztisztító biogáz üzeméhez csatlakoznak

10. Transzparenst szerkezetek és árnyékoló szerkezetek optikai tulajdonságainak vizsgálata.

11. Sűrített levegős kompresszorok hőhasznosítása.

12. Hőleadók szabályozási módozatainak hatása a fűtési és hűtési rendszerek energia felhasználására.

13. Használati melegvíz felhasználás szimulációs lehetőségei, valamint az ehhez szükséges felhasználói profilok meghatározása

14. Légkezelő berendezések hővisszanyerőinek energetikai vizsgálata, hatásfokuk számítása különböző üzemállapotokban, éves hatásfok.

15. Hűtőtornyok vízkezelése, vízfogyasztása és energia felhasználása

16. Belső levegő minőségének hatása a koncentrációra és a termelékenységre

17. Az épület környezetéből, szerkezeteiből és a bútorzatból a belső levegőbe jutó gázok hatása és jellemzői az egészségre

18. Összenyomható közegek áramlása csővezeték hálózatban, csővezetékek méretezése

19. Napenergia hasznosításának vizsgálata szimulációs módszerrel

20. Vázolja azokat a megoldásokat (építészeti, gépészeti, villamos stb.), melyekkel elérhető, vagy megközelíthető a net zéró energia szintű épület a magyar klimatikus és gazdasági adottságok mellett. Milyen regionális különbségeket lehetne alkalmazni az országon belül a különböző épülettípusok esetén (családi ház, többlakásos épületek, irodaépületek, kereskedelmi épület)? Vázlatosan ismertesse a javasolt megoldások energetikai és gazdasági mutatóit.

21. Pályázó saját maga választott témát is kifejthet. Két fontos szempontot figyelembe kell vennie a szabadon választott téma esetén, energiatakarékos megoldásokat és a fenntartható fejlődés szempontjait vizsgálja a választott téma.

(A pályázó TDK dolgozatot is beadhat.)

A pályázatok beadási határideje:
2014. november. 7.

Személyes konzultáció időpontja:
2014. 47. hetében (2014. november 17-21 között).
Minden személyes konzultációra behívott hallgató egyéni értesítést kap.
A lebonyolítás határideje, nyertesek kihirdetése: 2014. november 28.

Főbb pályázati feltételek: a pályázó legalább 4 lezárt szemeszterrel rendelkezik, bírja a PTE PMMIK ajánlását, erről hivatalos okmányt, (iskolalátogatási igazolás, index másolat) be tud mutatni. A képzés befejezését követő 3 évben az ösztöndíjat elnyerőnek igazolnia kell, hogy nem létesített külföldi munkaviszonyt, ami 9 hónapnál hosszabb időtartamú, (pl.: magyar munkáltatói igazolással, munkanélküli nyilvántartásba vétel igazolással). Amennyiben mégis külföldön 9 hónapnál hosszabb munkaviszonyt létesít, a támogatás teljes összegét vissza kell térítenie az alapítvány számlájára, egy összegben. Ez alól a kuratórium határozata tehet kivételt (pl.: kamatmentesen visszafizeti az alapítványi összeget 3 éven belül.)

További és részletes információk:
http://www.kcalapitvany.hu
Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2014-2015

.