Környezetmérnöki tagozat Ipari termék- és formatervező mérnöki tagozat Építőmérnöki tagozat Gépészmérnöki tagozat Informatikus mérnöki tagozat Villamosmérnöki tagozat Építész tagozat Településmérnöki tagozat

Az építőmérnök és a geotechnikus szerepe a társadalomban

AZ ÉPÍTŐMÉRNÖK ÉS A GEOTECHNIKUS SZEREPE A TÁRSADALOMBAN
Filozófiai gondolatok, felelősségek és kihívások

címmel kerül sor 2013. március 13-án (szerdán) 15:00-kor Prof. Dr. Heinz Brandl tiszteletbeli doktori előadására a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar nagytermében (Pécs,Boszorkány utca 2.)

O.Univ.Prof.Dipl.-Ing.Dr.techn.Dr.h.c. Heinz BRANDL
Bécsi Műszaki Egyetem
Talajmechanikai és Geotechnikai Intézet

Professzor Heinz Brandl 1940-ben született Znojmoban (ma Cseh Köztársaság). 1963-ban szerzett építőmérnöki diplomát (M.Sc.) a Bécsi Műszaki Egyetemen, majd ugyanott kitüntetéssel (summa cum laude) nyerte el a Dr. Techn. (Geotechnika) fokozatot 1966-ban. 1963-tól 1966-ig tanársegéd a Bécsi Műszaki Egyetem Alapozási és Talajmechanikai Intézetében, majd adjunktus és a Talajmechanikai Laboratórium vezetője.

1971-ben nevezték ki docensnek, de megvált az egyetemtől, hogy az átfogó szakmai gyakorlat és az alkalmazott kutatás területén tevékenykedjék tovább önálló szakértőként különböző ausztriai és külföldi építési munkákon.

1977-ben H. Brandl-ot kinevezték a Talaj- és Kőzetmechanika és Alapozás egyetemi tanárának a Grazi Műszaki Egyetemen. 1978 és 1981 között a vezetője volt a Grazi Geotechnikai Intézetnek, 1981 óta pedig egyetemi tanár a Bécsi Műszaki Egyetemen, és annak a Talajmechanikai és Geotechnikai Intézetnek vezetője, volt melyet még Karl Terzaghi professzor alapított 1928-ban.

Brandl professzor alkotótevékenysége felölel mintegy 415 tudományos közleményt, benne 21 könyvet, némelyikét 16 idegen nyelvű kiadásban. Ezek témái olyan széles területekre terjednek ki, mint laboratóriumi és terepi vizsgálatok, talaj- és kőzetmechanika, alapozás, rézsűbiztosítás, földművek, alagutak, földalatti vasutak, műemléképületek helyreállítása, út- és vasútépítés, vízépítési műtárgyak, környezetvédelem (feltöltések és lerakók, barnaszén-fejtések rendezése), geoműanyagok, geotermikus mérnöki feladatok stb.). Irodalmi munkássága kiterjedt a mérnöki szakma filozófiai és etikai aspektusaira is.

H. Brandl, szakmai tevékenységének kezdetétől fogva, igyekezett áthidalni az elmélet és a gyakorlat közötti szakadékot. Felelőse mintegy 3500 építőmérnöki, geotechnikai és környezetvédelmi projekt megvalósulásának Ausztriában éppúgy, mint másutt: pl. 70 m magasságot is elérő megtámasztó szerkezetek, magas autópálya-töltések (135 m-ig), veszélyes rézsűk stabilizálása, hidak mozgásveszélyes területen, talajok mélységbeli megerősítése, magas épületek alapozása, erőművek, építés kedvezőtlen talajviszonyok között (szeizmikus területek, felszínsüllyedések). Azáltal, hogy kialakított egy félempirikus tervezési módszert és alkalmazta a számított kockázat elvét, nemcsak jelentős költségcsökkentést ért el, hanem sikerült kiaknáznia a mérnöki tevékenységében rejlő számos lehetőséget átfogó kutatás céljára, amely aztán sok elméleti és gyakorlati újításban öltött testet.

Gyakorlati tapasztalata magában foglal talaj- és kőzetvizsgálatokat, általános és részlettervezést és számításokat, kivitelezést, szakértést, építésmenedzsmentet és ellenőrzést, általános felügyeletet, hosszú távú monitoringot és helyreállítási munkákat.

Brandl professzor 1968 óta világszerte folytat aktív tevékenységet mint elnök, főelőadó, state-of-the-art előadó, speciális előadó, vezértéma-előadó, vitavezető vagy paneltag számos nemzetközi konferencián a geotechnika, út- és hídépítés, környezetvédelem, geoműanyagok stb. szakterületein. Mostanáig mintegy 450 alkalommal szerepelt meghívott előadóként.

Brandl professzor európai elnöke volt a Nemzetközi Talajmechanikai és Geotechnikai Egyesületnek (ISSMGE) 1997–2001 között. 1972 óta elnöke az Osztrák Talajmechanikai és Geotechnikai Egyesületnek. E mellett a ’70-es évek óta elnöke vagy vezetőségi tagja számos nemzetközi szakmai bizottságnak a geotechnika, útügyi és közlekedési kutatás, hulladékelhelyezés és területrendezés, vízerő-hasznosítás és geoműanyagok szakterületein. Tagja volt továbbá számos nemzetközi konferencia tanácsadó testületének, tudományos bizottságának és cikkminősítő bizottságának, és tagja nemzetközi tudományos folyóiratok szerkesztőbizottságának.
Nemzetközi tevékenysége a mai napig valamennyi kontinensre, közel 60 országra terjedt ki. 1992-ben Brandl professzort a Belga Királyi Tudományos Akadémia külföldi tagjának választotta. 1997 óta tagja a New York-i Tudományos Akadémiának. Számos nemzeti és nemzetközi kitüntetés, tiszteletbeli doktori cím és más elismerés birtokosa. 2001-ben az év Rankine-előadója.

2003 óta elnöke az 1848-ban alapított Osztrák Mérnökök és Építészek Egyesületének, nem mellesleg a Pollack Peridika szerkesztőbizottságának is a megalakulás óta aktív tagja. A 2012. évi Mandulavirágzás Tudományos Napok egyik főelőadója volt. Rendszeres támogatója a PTE PMMIK kutatási munkáinak.

.